Petr Pavel
armádní generál. Ing. Petr Pavel, M. A.

 Dámy a pánové,

jsem rád, že mohu ze své pozice Předsedy Vojenského výboru NATO podpořit projekt FUTURE FORCES FORUM. Akce jako FFF přispívají k výměně informací mezi odborníky z různých odvětví a poskytují jedinečnou příležitost seznámit se s nejnovějšími trendy v oblasti obrany a bezpečnosti. Díky projektům jako FFF jsme tak schopni úspěšněji čelit současným i novým hrozbám a rizikům.

Aktuální dynamický vývoj v oblasti bezpečnosti přináší novou dynamiku jak do plnění obranných úkolů, tak i do vývoje obranných konceptů, které vyžadují ty nejmodernější a komplexní přístupy a efektivní spolupráci na mezinárodní úrovni s využitím nejnovějších poznatků.

NATO aktivně podporuje a uplatňuje inovativní přístup k řešení současných i možných budoucích hrozeb. Vedoucí roli v oblasti inovace hraje v rámci Aliance Společné velitelství pro transformaci (ACT), umístěné v Norfolku ve Spojených Státech. ACT analyzuje trendy a budoucí bezpečnostní rizika, na základě kterých definuje doporučení týkající se budoucích nároků, které budou kladeny na spojenecké ozbrojené síly. Zároveň identifikuje příležitosti, jak by ozbrojené síly členských států mohly přispět v rámci budoucího bezpečnostního prostředí, ať už se jedná o posilování spolupráce, využití nových technologií či možnosti lépe porozumět lidským aspektům válečných konfliktů. Všechny tyto aktivity mají za cíl zajistit Alianci dlouhodobý výhled a podpořit tak proces obranného plánování NATO a další související procesy, které zajistí relevanci ozbrojených sil NATO v dlouhodobém horizontu.

Na prokejtu FFF je zvláště cenné, že oslovuje nejen vojenské složky, ale také celé spektrum dalších relevantních aktérů, kteří jsou nezbytní v rámci komplexního přistupu k bezpečnostní problematice současnosti a budoucnosti.

Jsem přesvědčen, že letošní ročník FFF přinese všem účastníkům mnoho cennych informací a kontaktů, díky kterým se budeme moci lépe orientovat v dynamicky se vyvíjejícím bezpečnostním prostředí a budeme lépe připraveni zajistit naši obranu a bezpečnost.

 

armádní generál. Ing. Petr Pavel, M. A.
předseda Vojenského výboru NATO 

 

© 2010 – 2023 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.