Petr Dohnal

genmjr. PhDr. Petr Dohnal

Vážení hosté,

je mi velkou ctí, že se Vězeňská služba ČR opět účastní fóra FFF 2018, této po všech stránkách jedinečné a přínosné mezinárodní odborné platformy setkávání odborníků z oblasti bezpečnosti a obrany, představitelů bezpečnostních sborů a složek a zástupců státní a veřejné správy.

Vězeňská služba učinila za poslední dva roky od své účasti na FFF 2016 velké pokroky, jak voblasti vyzbrojení, materiálně technického zabezpečení a rozvoje své technologické úrovně, tak i ve sféře společenského ukotvení a všeobecně pozitivního vnímání veřejností.

V uplynulém období se nám nejenom podařilo stabilizovat sbor, ale současně uskutečnit řadu významných změn, které české vězeňství posunuly na úroveň srovnatelnou s vyspělými státy západní Evropy a současně navázaly na vysoké odborné standardy českého penitenciárního systému zdob před druhou světovou válkou. Byla přijata dlouhodobá koncepce rozvoje vězeňství a současně se začala naplňovat její východiska. Za všechna bych jmenoval snížení počtu typů věznic ze čtyř na dva, které umožní efektivněji umísťovat vězněné osoby a zohledňovat lépe jejich snahu o vlastní nápravu. Dále je nutné vyzdvihnout zahájení u nás dosud nevídaného pilotního projektu tzv. Otevřené věznice, kde se odsouzení připravují na život na svobodě před propuštěním.

Vězeňská služba zintenzivnila své aktivity v mezinárodní spolupráci, zejména mezi evropskými vězeňskými službami, a to jak v rámci dvojstranných kontaktů, tak i svým angažmá v mezinárodních oborových organizacích, jako je například Europris, MECR, ICPA a další.

Voblasti materiálně technického zabezpečení se nám podařilo zahájit proces přezbrojení na moderní typy zbraní domácí provenience, zejména samopaly EVO. Připravujeme i řadu dalších pilotních projektů pro využití nových detekčních systémů bránících průniku nedovolených látek a předmětů do objektů věznic. Chystáme obranu proti bezpilotním létajícím prostředkům, kterou bychom postupně rádi vybavili věznice větší rozlohy či v nepřehledném terénu. Z dalších projektů je nutné jmenovat zavedení celostátní sítě videokonferencí, revoluční změnu v oblasti telefonování vězněných osob, vystrojování příslušníků, postupnou obměnu vozového parku, např. pancéřových vozidel aj.

Věřím, že účast Vězeňské služby ČR na podzimním fóru FFF 2018 bude stejně úspěšná jako v minulém běhu a zároveň se těším na společná setkání se všemi partnery této významné mezinárodní události.

genmjr. PhDr. Petr Dohnal

generální ředitel Vězeňské služby ČR

© 2010 – 2023 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.