MgA. Martin Stropnický

Dámy a pánové,

projekt Future Forces Forum, nad nímž jsem převzal záštitu, svým obsahem a zaměřením bezprostředně odpovídá zájmům resortu Ministerstva obrany ČR. Jedná se o projekt, který umožňuje všem příslušníkům ozbrojených sil seznámit se s nejnovějšími tendencemi a směry vývoje v oblasti obrany a bezpečnosti. 

To, že Ministerstvo obrany České republiky poskytuje projektu FFF plnou podporu, není náhoda. Jsme rozhodnuti zajistit naší armádě v rámci příslušných politických, právních, finančních a vojenských aspektů veškeré podmínky k její úspěšné činnosti a jsme připraveni udělat vše potřebné k tomu, aby technologická úroveň našich ozbrojených sil plně odpovídala trendům současného světového vývoje.

Setkání vojenských a civilních expertů, českých i zahraničních subjektů, národních i mezinárodních organizací, umožňuje Ministerstvu obrany zviditelnit jeho aktivity a připravenost na řešení krizových situací vojenského i nevojenského charakteru, jako jsou například masivní imigrace, terorismus, kybernetická obrana, využití autonomních prostředků, ochrana obyvatelstva a kritické infrastruktury.

Česká republika dlouhodobě působí ve prospěch rozvoje euroatlantického obranného potenciálu s důrazem na určité oblasti svých specifických kapacit. Naším zájmem je prosazovat koncept evropské bezpečnosti založený v podstatné míře na Severoatlantické obranné alianci. Je třeba říci, že v základech české proatlantické orientace jsou zakotveny důvody, vyplývající z historické zkušenosti obou světových válek i současné etapy vývoje mezinárodních vztahů. 

Základními principy, které charakterizují náš přístup k bezpečnostní problematice, jsou realismus a transparentnost. Na úspěšnou bezpečnostní politiku se totiž nepomýšlí až v okamžiku bezprostřední krize – je to dlouhodobý a kontinuální proces s mnoha pečlivě zkoumanými proměnnými.

Nejrůznější výzvy a rizika zde budou i nadále vyžadovat komplexní přístup a mezinárodní spolupráci nejlépe již při jejich předcházení. Jsme svědky dynamického vývoje obranných konceptů, které by ovšem byly jen stěží realizovatelné bez fungující kooperace v oblasti zahraniční, bezpečnostní a hospodářské politiky.

Vedle politických a diplomatických nástrojů však vojenské schopnosti bezesporu zůstanou jedním z klíčových faktorů řešení krizí. Základem při zajišťování obrany a bezpečnosti proto i nadále bude výstavba a rozvoj vojenských schopností za podpory obranného a bezpečnostního průmyslu, jehož možnostem a kapacitám musí být věnována trvalá pozornost.

Projekt Future Forces Forum tedy oslovuje nejen silové složky, ale rovněž bezpečnostní komunitu veřejné správy, vědy a výzkumu, akademické obce i firmy pracující na projektech ve veřejném zájmu. V úplnosti ukáže domácí i zahraniční odborné veřejnosti současný stav a cíle rozvoje Armády České republiky.

Jsem přesvědčen, že již dvanácté pokračování projektu Future Forces, jehož hostitelem je opět naše hlavní město, naváže na úspěch předcházejících setkání a přinese všem účastníkům mnoho nových poznatků a cenných kontaktů. V komplexně pojatém programu nejenže představí soudobé a budoucí trendy v oblasti obrany a bezpečnosti, ale otevře nové cesty a perspektivy obchodu i vzájemného porozumění.

MgA. Martin STROPNICKÝ
ministr obrany České republiky

© 2010 – 2023 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.