Lubomír Metnar

Mgr. Lubomír Metnar
Vážené dámy, vážení pánové,
 
projekt Future Forces Forum, nad nímž držím záštitu, vstupuje do třináctého roku své existence a je mým potěšením Vám sdělit, že Ministerstvo obrany je jako tradičně jedním z hlavních spoluorganizátorů této významné akce. Jedná se o projekt, který umožňuje příslušníkům ozbrojených sil, bezpečnostních složek a zároveň akademikům a odborné veřejnosti seznámit se s nejnovějšími trendy a směry vývoje v oblasti obrany a bezpečnosti. 
 
Význam podpory Ministerstva obrany České republiky projektu FFF je dvojí.  Výstupy tohoto projektu mají jednak potenciál napomoci zajistit naší armádě v rámci příslušných politických, právních, finančních a vojenských aspektů podmínky a prostředky pro efektivní budování obranyschopnosti státu a pro naplňování mezinárodních závazků v oblasti obrany a bezpečnosti. Projekt FFF zároveň dlouhodobě přináší důležité poznatky a etabluje významná partnerství, díky kterým Ministerstvo obrany dokáže mnohem efektivněji zajišťovat technologickou úroveň našich ozbrojených sil.
 
Zájmem České republiky je přispívat v maximální možné míře do systému kolektivní bezpečnosti Severoatlantické aliance, závazky zde deklarované pro nás představují jednu z hlavních priorit. Neméně důležitý je pro nás i současný trend posilování strategické autonomie Evropské unie v oblasti obrany a s ním spjaté navyšování obranných schopností jednotlivých členských států, jak z materiálního hlediska, tak z hlediska schopnosti vést zahraniční operace.
 
Základními stavebními kameny, na kterých stojí náš přístup k bezpečnostní problematice, jsou důslednost, systematičnost a transparentnost. Úspěšnou bezpečnostní politiku nelze realizovat až v okamžiku bezprostřední krize – je to dlouhodobý a kontinuální proces, který vyžaduje důslednou analýzu bezpečnostního prostředí a komplexní přípravu na možné budoucí krizové situace. 
 
V mnoha případech není možné tuto komplexní přípravu realizovat se zamýšleným efektem, aniž bychom nespolupracovali s mezinárodními partnery. Kvůli stále se zrychlujícímu vývoji obranných konceptů a technologií a zároveň kvůli novým, hůře uchopitelným hrozbám, jaké představuje například hybridní vedení boje, je fungující a prohlubující se kooperace v oblasti zahraniční, bezpečnostní a hospodářské politiky pro udržení tempa více než klíčová.
 
Vedle politických a diplomatických nástrojů však obranné schopnosti jednotlivých států bezesporu zůstanou jedním ze základních faktorů řešení krizí. Prioritou při zajišťování obrany a bezpečnosti proto i nadále bude rozvoj systému obrany státu, výstavba ozbrojených sil a to za maximální možné podpory domácího obranného a bezpečnostního průmyslu a výzkumných a vývojových kapacit. 
 
Nelze opomenout ani zvýšený důraz na budování civilně-vojenských vztahů, a to zejména prostřednictvím iniciativ zvyšujících povědomí občanů o fungování obrany České republiky a o možnostech přispívání civilního sektoru k jejímu zajišťování.
 
Projekt Future Forces Forum tedy oslovuje nejen silové složky, ale rovněž komunitu veřejné správy, vědy a výzkumu, akademické obce i soukromé společnosti pracující na projektech ve veřejném zájmu. Fórum představí domácí i zahraniční odborné veřejnosti současný stav a perspektivy rozvoje Armády České republiky.
 
Jsem přesvědčen, že třináctý ročník projektu Future Forces Forum přinese všem účastníkům maximální množství nových poznatků a cenných kontaktů. Věřím, že letošní pestrý program navazující na výstupy minulého ročníku a zároveň pokrývající aktuální trendy a nové oblasti, znovu posune obranně-bezpečnostní spolupráci v euroatlantickém prostoru směrem kupředu.
 

Mgr. Lubomír METNAR

ministr obrany České republiky

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.