Karel Havlíček

Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

Vážené dámy, vážení pánové,

obranný a bezpečnostní průmysl je v dobré kondici, a to navzdory celosvětové pandemii koronaviru. Má významný exportní potenciál, nabízí produkty s vysokou přidanou hodnotou a plní úlohu významného regionálního zaměstnavatele. Ačkoliv vyrábíme velké množství produktů špičkové úrovně, nesmíme usnout na vavřínech. Výroba konkurenceschopného, technologicky vyspělého vojenského materiálu vyžaduje vysoce kvalifikované a specializované odborníky, stejně jako neustálé zvyšování inovační úrovně vojenské produkce, což se neobejde bez náležité podpory výzkumu a vývoje ze strany státu.

I proto MPO loni připravilo dva programy určené na podporu a zavádění inovací založených na výsledcích výzkumu a vývoje – jmenovitě The Country for Future, který je zároveň jedním z klíčových implementačních nástrojů vybraných oblastí Inovační strategie České republiky 2019 – 2030, a TREND. Oba programy mají pro období let 2020 – 2027 dohromady k dispozici ze státního rozpočtu zhruba 16 mld. Kč, určených např. na podporu vzniku high-tech start-upů, rozvoj digitálních a kybernetických technologií či rozvoj pokročilých výrobních technologií jako jsou nanotechnologie nebo průmyslové biotechonologie.

Kvalita domácí produkce se ve spojení s vysokou technologickou a inovační úrovní odráží též v rostoucí exportní výkonnosti českých firem. O globální konkurenceschopnosti tuzemských zbrojařů koneckonců svědčí i fakt, že v loňském rok byl z ČR vyvezen vojenský materiál v hodnotě bezmála 17 mld. Kč. I zde MPO působí proaktivně – s domácím obranným a bezpečnostním průmyslem spolupracuje na organizaci podnikatelských misí, resp. českých oficiálních účastí na výstavách a veletrzích. I když teď s ohledem na koronovirus máme v tomto všichni ztíženou situaci.

Rozvoj obranného průmyslu, resp. zachování obranyschopnosti ozbrojených sil bude dle mého do budoucna stát na třech pilířích. Zaprvé, zapojení zbrojních producentů do evropských obranně-průmyslových iniciativ v podobě Stálé strukturované spolupráce (PESCO) či projektů podporovaných Evropským obranným fondem (EDF). České společnosti se již v roli subdodavatelů úspěšně podílely na několika projektech PESCO, Česká republika je pak vedoucí zemí a hlavním koordinátorem projektu elektronického boje.

Zadruhé, robustní horizontální vazbě mezi zainteresovanými institucemi státu a podnikatelské veřejnosti, která by měla napomoci vytvoření funkčního podnikatelského, inovačního a proexportního ekosystému. Mohu jen pochválit skvělou spolupráci MPO s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu, stvrzenou loňským podpisem memoranda o spolupráci při podpoře výrobního potenciálu českých subjektů v oblasti bezpečnostního a obranného průmyslu a zajištění jeho vysoké technické úrovně.

Třetí pilíř pak představuje maximalizace participace subjektů domácího obranného a bezpečnostního průmyslu v rámci průmyslové spolupráce se zahraničními soutěžiteli vojenských zakázek. Zapojení domácích podniků do těchto projektů snižuje závislost na zahraničních dodavatelích a zároveň zvyšuje bezpečnost dodávek, což v posledku zajišťuje soběstačnost ozbrojených sil, důležitou především v krizových dobách.

Věřím, že letošní ročník fóra se vydaří jako ty předešlé. Přeji vám hodně úspěchů a hlavně pevné zdraví.

Doc. Ing. Karel HAVLÍČEK, Ph.D., MBA

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy České republiky

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.