Josef Bečvář

armádní generál Ing. Josef Bečvář

Vážení kolegové v oblasti obrany,

v druhé polovině října 2016 v Praze vyvrcholí projekt Future Forces Forum (FFF), který umožňuje zástupcům generálního štábu armády a všem příslušníkům ozbrojených sil AČR se seznámit s nejnovějšími trendy a směry vývoje v oblasti obrany a bezpečnosti. Seznámení probíhá především ve formě setkání se s experty v oblasti obrany a bezpečnosti nejen z ČR, ale i z jednotlivých zemí a mezinárodních bezpečnostních organizací. Setkání s těmito experty nabízí možnost se seznámit s nejnovějšími výsledky vědy a výzkumu, včetně ukázky možností a nabídky průmyslových subjektů v inovativních, duálních a smart technologiích. Nástrojem projektu FFF k navazování možné spolupráce je propojení praktické ukázky v rámci výstavy a odborné řešení v rámci kongresu, konferencí, workshopů, popřípadě setkání s čelními představiteli, odborníky, výrobci a uživateli jednotlivých zemí a národních i mezinárodních organizací. Jakkoliv se tento projekt nyní prezentuje pod novým názvem, stojí za ním několik předchozích ročníků obdobně koncipovaného úspěšného mezinárodního projektu Future Soldier resp. Future Forces.

Projekt Future Forces Forum je zaměřený především na hledání praktických a reálných odpovědí na budoucí výzvy a hrozby, který reaguje na možné potřeby armád. To podstatné je vytvoření vhodného konstruktivního prostředí, což se v případě FFF organizátorům ve spolupráci s AČR a dalšími partnery skutečně daří. Tato platforma globálního networkingu je ideální příležitostí nejen k prezentaci zájmů AČR, ale především k získání přehledu možností zástupců průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání, plnit zájmy a potřeby armády.

Díky tomuto projektu, založenému mimo jiné na dlouhodobé a kvalitní spolupráci s armádou, se Praha stala jedním z center, kde se na vysoké odborné úrovni pravidelně setkávají zástupci mezinárodní bezpečnostní komunity. Pro nás vojáky jsou zde příležitosti k získání informací, jak dosahovat větší interoperability, jak lépe plnit závazky vůči našim aliančním partnerům a i kde můžeme získat nové odborníky do našich řad, prostřednictvím univerzit a škol. Významná role, kterou armáda v tomto projektu hraje, je především zapojení do odborného programu, na kterém spolupracují naši odborníci. Význam akce podtrhuje účast expertních skupin, jako jsou COE, JCBRN a skupiny NATO (např. MLCC).

Celý projekt vnímám, jako profesionální a přínosný, a jsem proto rád, že jsem mohl z pozice náčelníka Generálního štábu Armády České republiky projektu vyjádřit opětovně podporu. Míra zapojení naší armády do tohoto projektu je významná a hlas našich odborníků coby zkušených uživatelů v jednotlivých částech odborného programu vždy zaznívá. Témata navržená pro rok 2016 jsou pro nás velmi zajímavá a odborně přínosná.
Projektu Future Forces Forum přeji mnoho zdaru a těším se, společně s vrchními představiteli Armády České republiky, v roce 2016 na říjnové setkání v Praze s vámi, jeho účastníky.

armádní generál Ing. Josef Bečvář
náčelník Generálního štábu AČR

© 2010 – 2023 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.