Jiří Hynek

RNDr. Jiří Hynek

Vážené dámy a pánové,

je mu velkou radostí a ctí podílet se na konání 13. ročníku Future Forces Forum, mezinárodní platformy pro trendy a technologie. FFF je unikátním projektem, který umožňuje pohled na problematiku bezpečnosti z několika různých perspektiv, zaměřuje se na celou řadu oblastí, které nevšedním způsobem propojuje a nabízí tak unikátní platformu pro setkání špičkových odborníků z oblasti obrany a bezpečnosti. Jsem rád, že letošní ročník přiláká celou řadu mezinárodních kapacit a umožní tak kvalitní diskuze v rámci odborného programu a přidá na prestiži českému obrannému průmyslu.

Pojem bezpečnost v dnešní době znamená něco zdaleka jiného než tomu bylo před lety. Negativní vymezení definuje bezpečnost jako neexistenci hrozby. Tato definice by však znamenala, že bezpečnost jako taková neexistuje. Evropa dnešních dní je ohrožena. Je ohrožena existenciálně, na několika úrovních a zejména je ohrožena svým vlastním přístupem k hrozbám. Jsme sice šestým nejbezpečnějším státem na světě, ale to by nás nemělo nechávat klidnými. Udržení statutu bezpečného státu je čím dál tím náročnější a politika EU nám to nijak neusnadňuje, ba naopak. Musíme bojovat s vlastními sousedy o zachování nástrojů, které nám jednoho dne mohou pomoci ubránit se nepříteli. Musíme prosazovat své národní zájmy navzdory Evropě, ačkoliv je v zájmu fungující Evropy, aby si státy zachovaly svou kulturní a historickou podstatu. Kouzlo a síla Evropy odjakživa spočívaly v její rozmanitosti, a tu se teď bruselští úředníci snaží smazat. Bohužel i to je dnes ohrožením naší bezpečnosti.

Dynamika, kterou obranný a bezpečnostní průmysl v současné době nabírá, má celou řadu výhod. Firmy jsou tlačeny k tomu, aby sledovaly světové trendy a neustále se vyvíjely, protože jinak neobstojí tlaku konkurence. Investice na výzkum a vývoj narůstají, stejně tak jako zájem široké veřejnosti o oblast obrany a bezpečnosti. České firmy dlouhodobě prokazují, že jsou konkurenceschopné na světovém trhu, umí se vhodně specializovat a přinést tak přidanou hodnotu obrannému a bezpečnostnímu průmyslu na mezinárodní úrovni. Jsem pyšný na to, že toto mohu tvrdit již celou řadu let a toto tvrzení každým rokem nabývá na významu.

Věřím, že FFF všem účastníkům ukáže celu řadu možností investice do budoucnosti obrany a bezpečnosti a stane se jedinečnou příležitostí pro získávání nových kontaktů, zkušeností a nového pohledu na problematiku bezpečnosti a její budoucnosti v ČR, Evropě a na světové úrovni.

RNDr. Jiří Hynek

prezident AOBP

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.