Aleš Opata

generálporučík Ing. Aleš Opata

Vážení účastníci projektu Future Forces Forum,

těší mě, že projekt Future Forces Forum přináší do Prahy znovu po dvou letech jedinečnou příležitost k setkání a diskuzím s předními domácími i zahraničními experty na problematiku obrany a bezpečnost ať již z řad politiků, diplomatů, nás vojáků, či zástupců akademické obce, vědy, výzkumu a průmyslu. Děje se tak v roce 2018, kdy si připomínáme 100. výročí vzniku samostatného státu Čechoslováků i 25 let existence České republiky.

V kontextu vývoje bezpečnostního prostředí ve světě představujeme v rámci letošního ročníku Future Forces Forum návštěvníkům, moderní podobu našich ozbrojených sil. Soustředíme se na komunikační systémy, průzkumné prvky, bezpilotní a robotické technologie, prostředky elektronického boje a aplikaci moderních technologií v bojové i podpůrné technice. Svůj prostor dostávají i jednotlivé druhy sil. Důraz je tradičně položen také na naše specializace - ochranu proti zbraním hromadného ničení, vojenské zdravotnictví či logistickou podporu.

Expozice Armády České republiky se tak symbolicky prolíná do jednotlivých odborných konferencí a workshopů. Právě v nich vnímám jeden z největších přínosů projektu Future Forces Forum. Přímé propojením našich i zahraničních expertů, kteří do oblasti bezpečnostních technologií vstupují v jednotlivých fázích jejich životního cyklu počínaje výzkumem a vývojem, přes výrobu až po reálnou aplikaci a nasazení je vždy nesmírně cenným diskuzním fórem. Je tomu tak plně v kontextu naší snahy být vždy pozitivním, aktivním a konstruktivním hráčem na poli mezinárodní bezpečnosti.

Všem účastníkům, organizátorům a hostům projektu Future Forces Forum přeji mnoho zdaru, hodně nových inspirací a příjemný pobyt v Praze.

generálporučík Ing. Aleš Opata

náčelník Generálního štábu AČR

© 2010 – 2023 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.