Tomáš Müller

Tomáš Müller
Vážené dámy, vážení pánové,
 
je mi velikým potěšením, že Česká pobočka AFCEA patří nejen mezi účastníky Future Forces Forum, ale i mezi spoluorganizátory a aktivní podporovatele řady doprovodných akcí zaměřených na komunikační a informační technologie a kybernetickou obranu a bezpečnost. 
 
Bezpečnost je dle jedné z definic ochrana systému před hrozbami a riziky. Od nepaměti patří mezi základní lidské potřeby. Většina dnešní společnosti ji bere však jako samozřejmost, o kterou se stará někdo jiný. Patrně vláda nebo armáda, ministerstvo obrany, vnitra či jiné obranně bezpečnostní instituce. A pohledy se soustřeďují na uspokojení vyšších pater Maslowovy pyramidy potřeb.
 
Bezpečnost ale rozhodně není samozřejmost! Zřetelně to ukazují události dnešních dnů. A je zcela jistě věcí nás všech. Všichni jsme součástí bezpečnosti a každý z nás ji svým způsobem ovlivňuje. Tím, jak se chová, jak působí na své bližší i vzdálenější okolí. A to jak ve světě fyzickém tak kybernetickém.
 
Future Forces Forum je pro mne synonymum k ideálnímu prostoru pro výměnu odborných zkušeností a konfrontaci názorů i pro poznávání nových trendů a poznatků ve prospěch naší obrany a bezpečnosti. Je rovněž vhodnou platformou pro edukaci širší veřejnosti. Zejména pak naší mladé generace, neboť přemýšlet je nutné nejen o současné bezpečnosti, ale též o naší bezpečné budoucnosti. 
 
Dnešní situace zároveň jasně ukazuje, jak důležitá je také mezinárodní spolupráce, mezinárodní synergie a mezinárodní komunikace.  Future Forces Forum je pro mne odborným pracovním prostředím nejen pro získávání nových kontaktů využitelných pro budoucí spolupráci, ale rovněž pro výměnu našich znalostí, zkušeností a poznatků na mezinárodním úrovni. 
 
Přeji Future Forces Forum 2022 a jejím účastníkům hodně zdaru!
 
 
Tomáš Müller
President České pobočky AFCEA

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.