MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA | ODBORNÉ PANELY | PRACOVNÍ SKUPINY NATO | NETWORKING

 
FUTURE FORCES FORUM (FFF) představuje široce podporovanou moderní koncepci akcí a aktivit zaměřených na dlouhodobou podporu zájmů státní správy a samosprávy, domácího průmyslu, výzkumu, vývoje a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti. Primárním cílem je rozvoj bezpečnostní a obranné spolupráce v rámci NATO, EU a s dalšími partnerskými zeměmi, vojenskými i civilními orgány.
 
Platforma FFF pravidelně zahrnuje mezinárodní výstavu, konference, workshopy, panelové diskuse, bilaterální jednání i oficiální zasedání odborných pracovních skupin NATO, jejichž členové se aktivně zapojují do programu. FFF se rovněž účastní představitelé a příslušníci ozbrojených a bezpečnostních sborů, zástupci Parlamentu České republiky, vlády a vládních institucí, orgánů státní správy, samosprávy i mezinárodních organizací, vědeckovýzkumných center, univerzit a průmyslu. Tematické zaměření akcí FFF vždy koresponduje s aktuálními obranně-bezpečnostními potřebami a trendy v bezpečnostním a operačním prostředí nejen ve vojenské, ale i civilní rovině. Do přípravy odborného programu jsou zapojeni domácí i zahraniční experti. Skladba programu a řečníci jsou na velmi vysoké odborné úrovni i v mezinárodním měřítku.
 
Mezi hlavní témata FFF 2024 patří Autonomní systémy, robotika a umělá inteligence | Boj proti terorismu | Budoucnost pozemních sil | Budoucnost vzdušných sil | Protivzdušná obrana | CBRN | Individuální výstroj, výzbroj a ochrana | Integrované síly | Krizová a vojenská medicína | Krizový management a ochrana kritické infrastruktury | Kybernetická obrana a bezpečnost | Logistika | Nové a disruptivní technologie | Vnitřní bezpečnost a odolnost státu | Výcvik a simulace. V rámci výstavy Future Forces Exhibition jsou prezentovány nejnovější technologie nejen z těchto oblastí.
 
 
FFF 2022    Future Forces Exhibition    Future Forces Forum 2022    Future Forces Exhibition

OHLÉDNUTÍ ZA FFF 2022

DOKUMENTY FFF 2024

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM FFF 2024

Další témata mohou být zařazena na základě zájmu vojenských a bezpečnostních subjektů, průmyslu, výzkumu, vývoje a akademické obce. Změna programu vyhrazena. 

 

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.