SCADA bezpečnostní konference

 

 

Hlavní partner konference

COLSYS AUTOMATIC, hlavní partner konference SCADA

Coffee break partner

 

Partneři konference

 

Partner konference SCADA

 

GREYCORTEX - partner konference SCADA

 

COMGUARD - partner konference SCADA

Generální partner FFF

Lockheed Martin, Generální partner Future Forces Forum 

Partner FFF

Rescue Trailer, Partner Future Forces Forum

 

Partneři FFF pro vědu a výzkum

CVUT        

 

Pod záštitou a za podpory

NUKIB

Hospodářská komora ČR       Jihočeská hospodářská komora 

 

     

Centrum kybernetické bezpečnosti         

       

 

Mediální partneři

 
 
 
Cyber Security Review
 
IT SECURITY NETWORK NEWS
 
ICT NETWORK NEWS
 
ITSystems
 
ITkatalog - mediální partner
 
Aerospace & Defence review, mediální partner FFF
 
hw.cz - mediální partner
 
AUTOMA - mediální partner
DATUM KONÁNÍ: čtvrtek 18. dubna 2024
MÍSTO: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
JEDNACÍ JAZYK: čeština
FOTOGALERIE 2023
PARTNERSKÉ PODMÍNKY KONFERENCE
INFOLETÁK KONFERENCE
REGISTRACE

Základní informace

Kritická informační infrastruktura tvoří páteř moderní společnosti. S rostoucím počtem a závažností kybernetických bezpečnostních incidentů rostou i nároky na ochranu informací. Průmyslové řídicí systémy (ICS) jsou důležitou součástí kritické infrastruktury, bohužel však na ně zatím není kladen patřičný důraz, a to i přesto, že v posledních letech byla řada kyberútoků vedena právě proti ICS.


Kybernetická bezpečnost hraje významnou roli i v oblasti Internetu věcí (IoT), tedy v síti fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízeními, která jsou vybavena elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, která umožňuje těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data.


Půldenní odborná konference se zaměří hlavně na aktuální témata v oblasti bezpečnosti ICS, na bezpečnost Internetu věcí a na další související témata. Konference naváže na předchozí bezpečnostní akce organizované v rámci projektu FFF a vytvoří jedinečné fórum pro partnery a účastníky k diskusi a k výměně informací a zkušeností z oblasti ICS a kybernetické bezpečnosti, bude hledat alternativní řešení nastolených problémů, a to zejména prostřednictvím zapojení světově uznávaných odborníků v oblasti bezpečnosti a ICS systémů.


Zabezpečení informačních systémů, nastavení procesů pro ochranu dat, předcházení kybernetickým incidentům a událostem. A rychlé řešení těch incidentů, kterým se organizace přeci jenom nevyhne.

Konference se zaměří na následující témata:

Konference je pořádána pod záštitou a za podpory:

Garanti témat konference:          

Auditorium konference:

Konference je zaměřena především na bezpečnostní, provozní a IT komunitu kritické infrastruktury, na veřejný sektor a soukromý sektor spolupracující na projektech ochrany kritické informační infrastruktury, se zvláštním zřetelem na aktuální témata z oblasti kybernetické bezpečnosti. Konference se speciálně zaměří na nové povinné subjekty s ohledem na NIS2.

Programový výbor konference:

Předseda:

Čestný předseda:

Členové:

Kontakty pro partnery, řečníky a účastníky

 

 

   → Registrace

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.