SCADA bezpečnostní konference

 

 

Hlavní partner konference

COLSYS AUTOMATIC, hlavní partner konference SCADA

Coffee break partner

 

Auxilium Cyber Security, coffee break partner konference SCADA

 

Partneři konference

 

Partner konference SCADA

 

GREYCORTEX - partner konference SCADA

 

COMGUARD - partner konference SCADA

IronOT - partner konference SCADA

 

Generální partner FFF

Lockheed Martin, Generální partner Future Forces Forum 

Partner FFF

Rescue Trailer, Partner Future Forces Forum

 

Partneři FFF pro vědu a výzkum

CVUT        

 

Pod záštitou a za podpory

NUKIB

Hospodářská komora ČR       Jihočeská hospodářská komora 

 

     

Centrum kybernetické bezpečnosti         

       

 

Mediální partneři

 
 
 
Cyber Security Review
 
IT SECURITY NETWORK NEWS
 
ICT NETWORK NEWS
 
ITSystems
 
ITkatalog - mediální partner
 
AUTOMA - mediální partner
DATUM KONÁNÍ: čtvrtek 18. dubna 2024
MÍSTO: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
JEDNACÍ JAZYK: čeština
PROGRAM KONFERENCE
PŘEDNÁŠKY
SBORNÍK
VIDEOZÁZNAM KONFERENCE
FOTOGALERIE 2024
PARTNERSKÉ PODMÍNKY KONFERENCE
INFOLETÁK KONFERENCE
REGISTRACE

Základní informace

Kritická informační infrastruktura tvoří páteř moderní společnosti. S rostoucím počtem a závažností kybernetických bezpečnostních incidentů rostou i nároky na ochranu informací. Průmyslové řídicí systémy (ICS) jsou důležitou součástí kritické infrastruktury, bohužel však na ně zatím není kladen patřičný důraz, a to i přesto, že v posledních letech byla řada kyberútoků vedena právě proti ICS.


Kybernetická bezpečnost hraje významnou roli i v oblasti Internetu věcí (IoT), tedy v síti fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízeními, která jsou vybavena elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, která umožňuje těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data.


Půldenní odborná konference se zaměří hlavně na aktuální témata v oblasti bezpečnosti ICS, na bezpečnost Internetu věcí a na další související témata. Konference naváže na předchozí bezpečnostní akce organizované v rámci projektu FFF a vytvoří jedinečné fórum pro partnery a účastníky k diskusi a k výměně informací a zkušeností z oblasti ICS a kybernetické bezpečnosti, bude hledat alternativní řešení nastolených problémů, a to zejména prostřednictvím zapojení světově uznávaných odborníků v oblasti bezpečnosti a ICS systémů.


Zabezpečení informačních systémů, nastavení procesů pro ochranu dat, předcházení kybernetickým incidentům a událostem. A rychlé řešení těch incidentů, kterým se organizace přeci jenom nevyhne.

Konference se zaměří na následující témata:

Program konference:

12.30

Úvodní slovo 
František JANŮ – moderátor

12.35

Bezpečné vazby mezi IT a OT v dnešní kyber éře
Petr KOLOUCH, Místopředseda představenstva, COLSYS – AUTOMATIK, a.s.
Každé z komunikačních prostředí má svá pravidla a svůj styl myšlení. Prostředí informačních technologií (IT) se od výrobního prostředí (OT) vždy lišilo, zejména pak v tématech bezpečnosti a spolehlivosti. V poslední době se nám ovšem tato dvě prostředí výrazně prolínají…

13.05

Polygon operačních technologií verze 0.2
Jan ZDRHA, referent bezpečnosti státu, Oddělení bezpečnosti operačních technologií, NÚKIB
Seznámení s možnostmi, projekty a ukázkami OT polygonu NÚKIB.

13.30

3 velké výzvy OT bezpečnosti a jak se s nimi vypořádat
Jan KOPŘIVA, Security Architect, ALEFNULA
V rámci této prezentace se zaměříme na tři z velkých výzev kybernetické bezpečnosti v oblasti průmyslových a specifických systémů – na bezpečné řízení přístupu, smysluplné řízení zranitelností a efektivní zvládání bezpečnostních incidentů – a představíme bezpečnostní opatření, která jsou v jejich kontextu relevantní.

13.55

Efektivní využití nástroje GREYCORTEX Mendel pro ochranu OT sítí
Ondřej HUBÁLEK, GREYCORTEX s.r.o.
Opravdu víte, co se děje ve vašich OT sítích. Víte, kdo reálně pracuje a komunikuje s vaší kritickou OT infrastrukturou?
Pojďme si ukázat, jak mít detailní přehled o OT infrastruktuře. Jak mít pod kontrolou jaká jednotlivá zařízení reálně v OT síti komunikují, jaké jsou vazby mezi nimi, jaké obsahují zranitelnosti, jak jsou dodržovány bezpečnostní politiky v rámci segmentace a oddělení OT sítí atd. Stejně tak, si vysvětlíme jak je neoddělitelná bezpečnost IT světa od toho OT světa a jak je tato vazba zásadně důležitá v rámci ochrany OT infrastruktury.

14.20 PŘESTÁVKA, občerstvení a networking

14.45

Kyberbezpečnost v jaderné energetice
Dušan MAREČEK, Expert IKB Jaderná elektrárna Temelín, ČEZ, a.s.
Výzvy a specifika řešení problematiky zajištění kybernetické bezpečnosti nejen technologických systémů v prostředí jaderné elektrárny.

15.10

Jak ovládnout IEC 62443:
Pokročilé metody kybernetické bezpečnosti pro průmysl a kritickou infrastrukturu

Helena HRAŠKOVÁ, Account & Vendor Manager, COMGUARD
& Ilja DAVID, OT/IT Security, IRON OT
S kybernetickými útoky v průmyslovém prostředí se setkáváme stále častěji, přičemž bezpečnostní incidenty jsou postupně stále větší a destruktivnější. Náš příspěvek se věnuje pochopení a významu provozních technologií (OT) a správnému použití standardů IEC 62443 pro zabezpečení OT systémů. Současně zdůrazňuje modulární přístup IEC62443 pro zajištění bezpečnosti a porovnává jej s ISO27001. Ukážeme Vám, jak lze mít pomocí kvalitně nastavených procesů a architektury, za využití správných technologií pro detekci zranitelností, síťových anomálií a monitoringu, zajištěnou kybernetickou bezpečnost pro jakékoliv průmyslové sektory a kritickou infrastrukturu.

15.50

Bezpečnostní hrozby v kyberprostoru
Bohuslav ZŮBEK, Ministerstvo vnitra ČR
Umíme se v současné době bránit a vnímat nebezpečí, které na nás svým způsobem číhá na každém bitu kyberprostoru. AI nám může pomoci, ale zároveň je i zdrojem velkého množství dezinformací a manipulací. Jak se orientovat a nebýt slepý k současným hrozbám, když trend jejich dokonalosti se zrychluje.

16.10

Fortinet Security Fabric: Vaše OT sítě pod neprůstřelným štítem
Jan NGUYEN, Cyber Security Consultant, SEYFOR a.s.
V éře rostoucí digitalizace a sofistikovaných kybernetických hrozeb je nezbytné, aby organizace věnovaly zvýšenou pozornost ochraně svých operačních technologií (OT) a průmyslových sítí. V tomto dynamickém prostředí se Fortinet Security Fabric jeví jako klíčový prvek v arsenalu pro zabezpečení OT infrastruktur, poskytující nejen komplexní ochranu, ale také strategickou výhodu v boji proti kybernetickým útokům.

16.30

Diskuse a závěrečné slovo
František JANŮ – moderátor

16.45

Konec konference

Konference je pořádána pod záštitou a za podpory:

Garanti témat konference:          

Auditorium konference:

Konference je zaměřena především na bezpečnostní, provozní a IT komunitu kritické infrastruktury, na veřejný sektor a soukromý sektor spolupracující na projektech ochrany kritické informační infrastruktury, se zvláštním zřetelem na aktuální témata z oblasti kybernetické bezpečnosti. Konference se speciálně zaměří na nové povinné subjekty s ohledem na NIS2.

Programový výbor konference:

Předseda:

Čestný předseda:

Členové:

Kontakty pro partnery, řečníky a účastníky

 

 

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.