POZVÁNKA NA KONFERENCI

TAKTIKA 2016

Hlavní partneři

  

 

 

Partner

ve spolupráci s

Generální štáb AČR Univerzita obrany Fakulta vojenského leadershipu

 Generální partner FFF

Lom Praha

Generální partner FFF pro VaV

Partner FFF

VOP CZ 

ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

Konference TAKTIKA 2016 na téma "Rozvoj a implementace systému C4ISTAR v podmínkách AČR" se koná pod záštitou Prvního zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Ing. Jiřího BALOUNA, Ph.D., MSc., a Rektora-velitele Univerzity obrany brigádního generála prof. Ing. Bohuslava PŘIKRYLA, Ph.D.

Cílem konference je prezentovat názory, poznatky a zkušenosti z implementace systému C4ISTAR se zaměřením na jednotky a útvary pozemních sil AČR a navrhnout možnosti jeho dalšího rozvoje. Konference nabízí jedinečnou možnost výměny názorů širokého spektra vojenských odborníků příslušníků generálního štábu, velitelství pozemních sil, velitelství útvarů a velitelů jednotek, zástupců průmyslu, pracovníků vědecko-výzkumných pracovišť a škol k projednávané problematice.

Konference bude primárně zaměřena na problematiku rozvoje systému C4ISTAR v AČR s cílem odpovědět na základní otázky jako "Jaké informace a komu systém C4ISTAR bude vybrané informace poskytovat?", "Jak informace ze systému C4ISTAR uchopit a jak s nimi dále pracovat?" a "Co se od systému C4ISTAR očekává a v čem bude jeho hlavní přínos?"

Tematicky bude konference uspořádána do čtyř bloků vystoupení, kdy po 1. a 2. bloku vcelku, a samostatně po 3. a 4. bloku bude probíhat otevřená diskuze k objasnění a precizaci přednesené problematiky v délce 20-30 minut. Po každém vystoupení bude dána možnost na položení jedné až dvou přímých otázek k okamžité reakci na vystoupení. Jednání konference předpokládá vytvoření otevřeného diskusního fóra pro nalezení odpovědí na výše zmíněné otázky. Z diskuse by měly vyplynout perspektivy, náměty a návrhy pro zaměření pracovního úsilí jednotlivých složek AČR v dalším období, které budou součásti závěru (doporučení) z konference.

PROGRAMOVÝ VÝBOR

HLAVNÍ GARANTI

ČESTNÝ PŘEDSEDA A GESTOR

ČLENOVÉ

HLAVNÍ TEMATICKÉ OKRUHY

SBORNÍK KONFERENCE

PROGRAM (k 8. 11. 2016)

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

ŘEČNÍCI

Přihláška do 31. října 2016
Zaslání abstraktu v případě zájmu o zveřejnění ve sborníku do 31. října 2016
Zaslání kompletní prezentace pro zveřejnění ve sborníku do 11. listopadu 2016

Šablona příspěvků do sborníku

POSLUCHAČI

Přihláška - posluchači mají vstup na konferenci ZDARMA   do 31. října 2016

Registrace na místě není možná.

MOŽNOSTI PREZENTACE

PREZENTACE V HLAVNÍM PROGRAMU KONFERENCE (20 min včetně Q&A)

Nekomerční subjekty ZDARMA
Komerční subjekty - Hlavní partneři konference 12 000,- Kč

TABLE-TOP PREZENTACE

Komerční subjekty - Partneři konference 6 000,- Kč

POSTER

Nekomerční subjekty ZDARMA
Komerční subjekty  3 500,- Kč

Prezentace podléhají schválení programovým výborem. Počet prezentací, posterů a table-top prezentací je omezený.

Ceny nezahrnují DPH.

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Zásadní vystoupení na konferenci budou zveřejněna ve sborníku. Příspěvky do sborníku konference lze předložit v elektronické podobě organizátorům konference při prezenci nebo v průběhu konference. Sborník bude vydán po konferenci ve formě CD/DVD a zaslán účastníkům dle požadavků.

Zabezpečení organizovaného průběhu konference:

UBYTOVÁNÍ

Ubytování na ubytovně Tučkova 23 je možno objednat samostatně na tel. 973 44 3290, nebo elektronicky na recepcetuckova@seznam.cz. Lze využít i fax pro zaslání objednávek na číslo 549 212 481.

V případě ubytování účastníků konference mimo rezort AČR je orientační cena ubytování za jednolůžkový pokoj 260 Kč za osobu/noc a dvoulůžkový pokoj 220 Kč za osobu/noc.

Požadavky na stravování (obědy ve dnech 9. a 10. 11. 2016) budou řešeny při prezenci dne 9. 11. 2016. Orientační cena oběda je 78 Kč.

DOPRAVA

V případě použití MHD z Hlavního vlakového nádraží je možno využít tramvajové linky 12 na místo výstupu zastávka Nerudova.

KONTAKT PRO ÚČASTNÍKY

mjr. Ing. Dana KŘIŠŤÁLOVÁ, Ph.D.
Univerzita obrany (K-110)
Kounicova 65
662 10 Brno

Telefon: 973 44 2229, 973 44 2660
Fax: 973 44 3311
Sekretariát: 973 44 2019

ZASÍLÁNÍ PŘIHLÁŠEK A PŘÍSPĚVKŮ DO SBORNÍKU

Přihlášky k účasti zasílejte na: dana.kristalova@unob.cz, tel. 973 44 2229

Příspěvky do sborníku posílejte na: vitezslav.jaros@unob.cz, tel. 973 44 2660

Šablona příspěvků do sborníku

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Review pro obranný a bezpečnostní průmysl, CDIS Review, MILITARY TECHNOLOGY, EUROPEAN SECURITY & DEFENCE, Defence Procurement International, Armádní Noviny, A-report, Army.cz, SoldierMod.com, Global Military Communications Magazine, Safety & Security International, Kommando International Special Operations Magazine, Homeland Security, Global Security, Frag Out!, Military Systems & Technology, Copybook.com/military, Copybook.com/security, Armscom.com, Al Musallh Magazine, Asian Military Review, Armada International, Fuerzas Militares del Mundo (Military World), Advances in Military Technology, Defence and Security Alert, Special OPS, DefenseConference.com

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. All rights reserved.